Važení zákazníci, dňom 13.12.2014 nadobúdajú platnosť nové Všeobecné podmienky služby poskytovania pripojenia k Internetu.

Jedná sa len o administratívne zmeny z dôvodu zmeny čísla zákona, ktorú bolo potrebné premietnuť aj do našich všeobecných podmienok. Nové všeobecné podmienky nájdete v sekcii Internet.