Vážení zákazníci, od 1.2.2016 začala Slovenská pošta používať nový typ poštovej poukážky s IBAN. Svoje poukážky vypĺňajte podľa vzoru nižšie.

Adresu a variabilný symbol prosím vypĺňajte svoje. poukazka IBAN