Dňa 30.04.2016 vsupujú do platnosti nové Všeobecné podmienky poskytovania služieb pripojenia k Internetu v náväznosti na Nariadenie EÚ 2015/2120. Nové všeobecné podmienky sú k dispozícii v časti Internet.