Je možné využívať iba digitálnu televíziu?

V súčasnosti žiaľ nie je možné využívať samostatne iba digitálnu televíziu. Digitálna televízia je podmienená zriadením pripojenia k Internetu a využívaním aspoň minimálneho programu Surf@FLAT Mini.