Ako sa počíta celková cena za služby?

Celková cena za využívané služby je daná ako súčet poplatkov za jednotlivé služby. Napríklad, ak využívate pripojenie Surf@FLAT Turbo, základný balíček TV a detský balíček, celková cena je 13,27 € + 5,- € + 2,40 € t.j. 20,67 € s DPH.